title
 
 
Úvodná stranka Inštitút Profil organizácie

Inštitút vzdelávania a prípravy na povolanie, n.o. je akreditovanou vzdelávacou organizáciou, ktorá poskytuje širokú škálu služieb v oblastiach vzdelávania a prípravy na povolanie, organizovania kurzov a školení. Za základné priority našej organizácie považujeme nielen poskytovanie komplexného vzdelávania a poradenských služieb, ale aj neustálu inováciu vzdelávacích programov, ktoré rešpektujú vývojové trendy a potreby praxe. Medzi ambície organizácie patrí vytváranie produktov, ktoré sa operatívne prispôsobujú potrebám našej klientely.

Sme spoľahlivým partnerom miest, obcí, neziskových organizácií a obchodných spoločností, ktoré vyvíjajú činnosť na Slovensku. Úzko spolupracujeme s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Činnosť Inštitútu vzdelávania a prípravy na povolanie, n.o. sa opiera o dobre vytvorené partnerské väzby, skúsenosti a vzájomnú dôveru. Rýchly rast našej organizácie viedol ku vzniku rady partnerských spoločností, ktorých zmyslom je zaisťovať komplexnosť súvisiacich služieb na najvyššom stupni kvality.

Inštitút vzdelávania a prípravy na povolanie, n.o. začal svoju pozíciu na trhu budovať v roku 2009. Vďaka kvalitnej práci a excelentným službám zaujala organizácia popredné postavenie na slovenskom trhu. Organizácia je členom EUROPÄISCHER VERBAND BERUFLICHER BILDUNGSTRÄGER (EVBB) – asociácie, ktorá zastrešuje organizácie pôsobiace v oblasti odborného vzdelávania v európskom kontexte. Naša participácia v EVBB je garanciou kvality vzdelávania, ktoré poskytujeme.

Keďže jedným z našich relevantných cieľov je poskytovať kvalitné vzdelávanie, neustále rozširujeme rady odborných pracovníkov. Spolupracujeme s lektormi, ktorí majú bohaté pracovné skúsenosti, a ktorí sú renomovanými odborníkmi v sfére svojho pôsobenia. Do výučby vnášajú nielen aktuálne vedecko – výskumné výsledky, ale aj poznatky, ktoré nadobudli počas svojich zahraničných pobytov a pôsobenia na akademickej pôde.

Prístup ku klientovi sme založili na poznaní jeho individuálnych potrieb, zámerov a možností. Tím našich profesionálov sa snaží navrhnúť a realizovať najefektívnejšie riešenia problémov, využívajúc pri tom bohaté poznatky z domova a zahraničia. Na požiadavky našich klientov reagujeme neustálym zvyšovaním kvality služieb, ktoré poskytujeme. Zároveň sa snažíme reflektovať a rešpektovať najnovšie trendy v oblasti vzdelávania.

V súčasnej dobe, keď svet podlieha dynamickým zmenám, nie je jednoduché nájsť kvalitného partnera pre vaše podnikanie v dlhodobom horizonte, obzvlášť v oblasti vzdelávania. Vďaka skúsenostiam v týchto oblastiach a neustálej analýze dopadov všetkých možných budúcich zmien, sa snažíme byť lepšou možnou zárukou stabilne ponúkaných služieb. Kvalitu našich služieb implicitne garantujú aj partneri, ktorí s nami v minulosti spolupracovali, a vždy sa k spolupráci s nami radi vracajú. Vernosť našej klientely si mimoriadne ceníme.

Veríme, že nasledujúce informácie Vám pomôžu získať prehľad o službách, ktoré Inštitút vzdelávania a prípravy na povolanie, n.o. poskytuje. Ak hľadáte partnera pre spoluprácu na profesionálnej úrovni, a tiež najvyššiu kvalitu služieb, bude pre nás cťou, poskytnúť Vám ďalšie informácie.

JUDr. Tomáš Suchý
Riaditeľ organizácie