title
 
 
Úvodná stranka Kontakt

Obchodné meno : Inštitút vzdelávania a prípravy na povolanie, n.o.
Sídlo: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45 023 263
DIČ: 2022782124
Reg. číslo : OVVS/MO – 6/2009

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2666440853
Kód banky: 0200

Elektronický kontakt : sekretariat@ivapp.sk
Telefonický kontakt: +421 48 415 2991 Kontaktný formulár

Odpiste cerveme znaky z obrazka: